مشاوره در زمینه خرید ملک

+90 533 270 86 11
صادرات ترکیه در ماه می گذشته 15.3 درصد رشد داشته است
  • 06/07/2022
  • Investment in Turkey
  • 768

صادرات ترکیه در ماه می گذشته با ارزشی بالغ بر 18 میلیارد و 984 میلیون دلار، 15.3 درصد رشد داشته است


صادرات ترکیه در ماه می گذشته 15.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است.

طبق داده های تجارت خارجی ترکیه که توسط اداره آمار ترکیه با همکاری وزارت بازرگانی تهیه شده است،

درآمد حاصل از صادرات ترکیه در ماه می گذشته بالغ بر 18 میلیارد و 984 میلیون دلار بوده است.

از نظر واردات نیز در همین ماه با رشد 43.5 درصدی به ارزش 29 میلیارد و 588 میلیون دلار رسید.

نرخ صادرات نسبت به واردات نیز در اردیبهشت ماه گذشته به 64.2 درصد کاهش یافت که در همین ماه پارسال  79.8 درصد بوده است

کسری تجارت خارجی نیز در اردیبهشت ماه گذشته با 155.2 درصد افزایش به 10 میلیارد و 605 میلیون دلار رسید.

whatsapp